Trang chủ - Game cá cược đổi thưởng ufoinfo

Thông báo

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023 của game cá cược đổi thưởng ufoinfo

Ngày 12/12/2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023 của game cá cược đổi thưởng ufoinfo , Đại học Huế đã họp và xét cho 03 hồ sơ đăng ký đề nghị xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023 của Nhà trường. Sau khi rà soát hồ sơ đăng ký của ứng viên, căn cứ vào nhu cầu và điều kiện bổ nhiệm, Hội đồng đã thống nhất, nhất trí: các ứng viên có đầy đủ các tiêu chí đưa vào danh sách bỏ phiếu đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. Kết quả bỏ phiếu như sau:

TT

Họ tên ứng viên

Năm sinh

Đơn vị công tác

Ngành đề nghị bổ nhiệm

Chức danh đề nghị bổ nhiệm

Kết quả bỏ phiếu kín (đồng ý bổ nhiệm)

1

TS. Nguyễn Đăng Giáng Châu

1985

Khoa Hóa học

Hóa học

PGS

9/9/9

2

TS. Trần Thị Ái Mỹ

1982

Khoa Hóa học

Hóa học

PGS

9/9/9

3

TS. Huỳnh Thị Ánh Phương

1979

Khoa Xã hội học và Công tác xã hội

Xã hội học

PGS

9/9/9

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, 100% thành viên của Hội đồng nhất trí đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với các ứng viên trên.

Hiệu trưởng game cá cược đổi thưởng ufoinfo , Đại học Huế thông báo công khai kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư của Nhà trường đến các đơn vị và cá nhân được biết. Mọi ý kiến phản hồi (nếu có), gửi văn bản về Trường (qua phòng Tổ chức và Hành chính, game cá cược đổi thưởng ufoinfo , Đại học Huế) trước ngày 27/12/2023.

Trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
2023/20231213091826_1398_tb_hkh.pdf
Người đăng: Phòng Tổ chức-Hành chính

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp